Martin Cupal

Pracuje na projektu jako hlavní řešitel, koordinuje spolu s řešitelkou na ESF MU členy řešitelského týmu, organizuje porady a je hlavní odpovědná osoba za výsledky projektu.
Martin pracuje na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně jako vedoucí odboru, který se zabývá oceňováním nemovitostí a jejich vadami a poruchami. Zaměřuje se na klasické tržní oceňování nemovitostí a současně i na automatické oceňovací modely (AVM).


 

Vede projekt výzkumu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Spolu s dalšími členy týmu se zabývá propojením klasických přístupů pro stanovení diskontního faktoru na finančním trhu se specifiky realitního trhu.
Dagmar v současné době působí jako vyučující kurzů pro studenty a odbornou veřejnost zaměřených na oblast oceňování cenných papírů, podnikových financí a finančních trhů. Působila jako školitelka osob poskytujících finanční služby v řadě institucí jako jsou komerční banky nebo obchodníci s cennými papíry. Vědecko-výzkumná činnost se zaměřuje na oblast finančních trhů a ocenění finančních nástrojů.

Dagmar Vágnerová Linnertová

No description

 

Monika Doležalová

Pracuje na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Jako soudní znalec se specializací oceňování nemovitostí zpracovává na tomto Ústavu znalecké posudky.
Monika aktuálně působí jako vyučující v magisterském programu a znaleckých kurzech. Provozuje znaleckou praxi. Větší díl své pracovní kariéry pracovala v mezinárodní stavebně-manažerské firmě, dále také jako externista pro české stavební společnosti.
V současné době studuje v kombinované formě doktorský studijní program Soudní inženýrství.


 

V rámci řešitelského týmu se zabývá statistickým modelováním a analýzou dat. 
Působí na Ústavu matematiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Ve svém výzkumu se zabývá aplikacemi statistických metod. Zvláštní pozornost věnuje rozdělením extrémních hodnot a cenzorovaným rozdělením pravděpodobnosti.

Michal Fusek


 

Lucie Staněk Gyönyör

Studentka doktorského studijního programu Finance na Masarykově univerzitě. Specializuje se na oblast udržitelných financí. Ve svém výzkumu se primárně zabývá empirickými studiemi z prostředí udržitelných investic a hodnocení udržitelnosti. Jako řešitelka vystupovala v řadě úspěšných projektů na Masarykově univerzitě.
Během studia absolvovala stáže na Ministerstvu financí ČR a v Evropském parlamentu v Bruselu. Podílela se na transformaci přístupu k tvorbě ceny vody v ČR, či na tvorbě metodik k dílčím postupům finanční kontroly. V současnosti na studijní stáži na Wirtschaftsuniversität Wien.


 

V rámci řešitelského týmu se zabývá statistickým testování robustnosti vybraných proměnných pro stanovení rizikových prémií. Na základě požadavků vycházejících z řešení projektu se podílí na návrhu metody pro naprogramování webového kalkulátoru kapitalizační míry a zdrojového kódu webového kalkulátoru. Působí jako odborný asistent na Katedře financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se finančními trhy se zaměřením na kvantitativní finance. Ve svém výzkumu se věnuje předpovídání a modelování tržní volatility a finančních rizik.

Tomáš Plíhal


 

Tereza Jandásková

Spolupracuje na sběru, rešerši a analýze reálných dat získaných ze znaleckých posudků.
Tereza je studentkou doktorského studijního programu: Soudní inženýrství - oceňování majetku se zaměřením na tržní oceňování nemovitostí na bázi komparace. Je rovněž zaměstnankyní Ústavu soudního inženýrství a externě spolupracuje s komerční znaleckou kanceláří.


 

Partneři projektu

Asociace znalců a odhadců České republiky, z.s.

No description

qdq services, s.r.o., znalecký ústav

No description

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info