No description

Jednou z nejrozšířenějších metrik investorů do nemovitostí je míra kapitalizace neboli také cap rate. Jedná se o limitní sazbu, která je užitečným nástrojem pro srovnání tržních cen nemovitostí napříč transakcemi, trhy, sektory, a dokonce i veřejně obchodovanými investičními produkty do nemovitostí tzv. REITS. Kapitalizační míra slouží, jaký základ při určení správné hodnoty nemovitostí a východisko pro formulování rozhodnutí o investicích do nemovitostí.


Ve světě komerčních nemovitostí bohužel neexistuje jedna standardizovaná definice a metoda pro stanovení kapitalizační míry, kterou by účastníci trhu mohli všeobecně přijmout. Cílem projektu je prostřednictvím stavebnicové metody a dat finančního trhu stanovit kapitalizační míru pro tržní oceňování nemovitostí v případech, kdy nelze využít pro dané specifické případy tržní data.


Spolu s partnery z ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, spolupracujeme na vyvinutí metody, která by s využitím tržních dat umožnila stanovit kapitalizační míru pro stanovené hodnoty nemovitostí s ohledem na jejich další specifika. Výstup v podobě kapitalizační míry bude jednoduše dostupný všem, kdo jej potřebují, ať už za účelem stanovení požadované ceny nemovitosti, zjištění výnosnosti investice do nemovitosti nebo například ověření. Vytvořený kalkulátor je k dispozici zdarma a je pravidelně aktualizován na základě dostupných tržních dat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info